top of page
pexels-fauxels-3184396.jpg
logo_cut-removebg-preview.png

Čustvena inteligenca v praksi

Da smo največji strokovnjaki danes ne pomeni nič, če se ljudje okoli nas ne čutijo varne in je z nami nemogoče delati.

Ključno dodana vrednost danes ustvarjamo z našo sposobnostjo vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov, gradnjo zaupanja in izražanjem specifičnih človeških veščin, ki jih ne more nadomestiti umetna inteligenca.

 

Vsebina in trajanje delavnice ali programa se lahko delno prilagodi vašim potrebam, v osnovi pa vključuje:

 • 24h vsebinsko bogatih delavnic in krepitev 6 kompetenc čustvene inteligence kompetenčnega modela Genos

 • Meritev izražanja čustvene inteligence za vsakega udeleženca in postavitev osebnih razvojnih ciljev.

 • Ponovitev meritve izražanja čustvene inteligence za vsakega udeleženca po zaključku delavnic za ovrednotenje napredka.

 • 3h individualnega coachinga za razumevanje in osmišljanje poročila o izražanju čustvene inteligence in oblikovanje ciljev za osebni razvoj.

Program primeren za vsakogar, ne glede na delovno mesto in pozitivno prispeva k večji psihološki varnosti v organizaciji. Čustvena inteligenca je veščina, ki jo lahko razvija vsak.

Vodenje s čustveno inteligenco

"75% zaposlenih svojo zavzetost do dela izgubi zaradi nizke čustvene inteligence svojega vodje." - Univerza Georgetown

Program je zasnovan na spoznanjih iz sveta nevroznanosti in čustvene inteligence in nudi edinstveno priložnost za razvoj temeljnih vodstvenih kompetenc za bolj človeško, trajnostno in učinkovitejše vodenje.

 

Program vsebuje:

 • 30h vsebinsko bogatih delavnic in krepitev 6 kompetenc čustvene inteligence kompetenčnega modela Genos

 • Meritev izražanja čustvene inteligence za vsakega udeleženca in postavitev osebnih razvojnih ciljev.

 • Ponovitev meritve izražanja čustvene inteligence za vsakega udeleženca po zaključku delavnic za ovrednotenje napredka.

 • 3h individualnega coachinga za razumevanje in osmišljanje poročila o izražanju čustvene inteligence in oblikovanje ciljev za osebni razvoj v vlogi vodje.

IZKORISTI PRILOŽNOST in se pridruži skrajšanemu odprtemu programu za vodje. 

Business meeting
pexels-andrea-piacquadio-3931435.jpg
logo_cut-removebg-preview.png

Vodja kot coach

Vodja, ki pri vodenju uporablja coaching veščine in coaching miselnost, bolje sliši, vidi in razume in pomaga bolje videti, slišati in razumeti tudi svojim zaposlenim. 

Program, skozi katerega boste kot vodja pridobili osnovne veščine in miselni okvir za uporabo coaching veščin pri vodenju. Vodja se ne ukvarja z operativo, temveč vodi, podpira in opolnomoči ljudi, ki to dela opravljajo. To je veščina.

 

Program vsebuje:

 • 12h vsebinsko bogatih delavnic. 

 • Meritev izražanja čustvene inteligence za vsakega udeleženca in postavitev osebnih razvojnih ciljev.

 • Znanja in praktične vaje za krepitev empatije, veščin poslušanja in poglabljanja pogovora.

 • Znanje za razumevanje coachinga in aplikacijo coaching modela za učinkovitejše pogovore z zaposlenimi.

 • Individualni coaching za podporo in oblikovanje ciljev za osebni razvoj.

Program je idealen za vse vodje, ki želijo izboljšati svoje veščine vodenja ljudi. To ni program za izobraževanje coachev, temveč program, ki nudi podporo vodjem, da v svoje delo vnesejo elemente coachinga in začnejo voditi z več čustvene inteligence.

Znanost dobrega počutja

Moje počutje, moja odgovornost.

V današnjem delovnem okolju, ki povzroča nemalo nihanja v našem razpoloženju, je skrb za dobro počutje pomembnejša kot kadarkoli prej. Program temelji na dognanjih s področja doseganja vedenjskih sprememb, oblikovanja novih navad, obvladovanja stresa in razmišljanja - za več zadovoljstva in pozitivnejše razpoloženje.

 

Program vsebuje:

 • 12h vsebinsko bogatih delavnic z diskusijami, delom v skupini in individualnimi refleksijami.

 • Meritev izražanja čustvene inteligence za vsakega udeleženca in postavitev osebnih razvojnih ciljev.

 • Spletni dostop do rezultatov vprašalnika in pametno podporo pri kreiranju akcijskega načrta

 

Utrujeni in izčrpani zaposleni, katerega zdravje trpi, ne more biti zavzet in motiviran.  In čeprav lahko vsak od nas veliko naredi za svoje dobro počutje, za boljše obvladovanje sebe v času, ki ga ima in v izzivih, s katerimi se sooča, pa pogosto pozabimo, da so vse to veščine, ki se jih (še) moramo naučiti. 

pexels-elina-fairytale-3865664.jpg
pexels-fauxels-3182772.jpg
logo_cut-removebg-preview.png

Boljša čustvena kultura

za boljše rezultate

Organizacijska kultura je občutek, ki ga imajo zaposleni v srcu in želodcu, ko na nedeljski večer pomislijo na ponedeljkovo jutro.

Na enostaven in zelo pomenljiv način spoznajte kako se ljudje počutijo na delovnem mestu, kakšna so njihova pričakovanja glede tega in kakšno čustveno kulturo potrebujejo za boljšo učinkovitost.

 

Vsebina in trajanje delavnice ali programa se lahko delno prilagodi vašim potrebam, v osnovi pa vključuje:

 • Meritev indeksa čustvene kulture z mednarodno priznanim orodjem Genos za razvoj čustvene inteligence

 • Razumevanje povezave med čustveno kulturo in delovno učinkovitostjo zaposlenih ter uspešnostjo organizacije

 • Razmisleke in konkreten ideje za izboljšanje čustvene kulture za večjo zavzetost zaposlenih in izboljšanje produktivnosti.

Program je posebej primeren za vse, ki aktivno delate na izboljšanju organizacijske kulture in si želite povečati zavzetost zaposlenih in njihovo dobro počutje na delovnem mestu.

Ali raznolikost vaš tim

krepi ali razdvaja?

"Če zaposlujete le ljudi, ki jih razumete, podjetje ne bo nikoli boljše od vas samih. Nadpovprečne ljudi pogosto najdete med ljudmi, ki vam niso najbolj všeč." –Soichiro Honda

Delavnica ali program za izboljšanje odnosov v organizaciji in krepitev timskega dela. Spoznajte se bolje in na drugačen način.

 

Vsebina in trajanje delavnice ali programa se lahko delno prilagodi glede na vaše potrebe, v osnovi pa vključuje:

 • Spoznavanje raznolikih vedenjskih slogov in zavedanje edinstvenosti vsakega posameznika v timu

 • Osebno analizo vedenjskega sloga z DISCFlow, novo generacijo preverjenega modela DISC

 • Osebno poročilo za vsakega udeleženca za razumevanje lastnih vrlin in omejitev

 • Skupinsko poročilo za boljše razumevanje izzivov v timu in izhodišče za njihovo naslavljanje

 

Ker je vsebina in izvedba delavnic/programov takšna, da nudi sproščeno, varno in zanimivo učenje o sebi in spoznavanje sodelavcev v nekoliko drugačni luči, je tudi dobra ideja za teambuilding ali njegovo dopolnitev. 

pexels-jopwell-2422294.jpg
Spletna stran (1).png
logo_cut-removebg-preview.png

Še vedno niste prepričani, da potrebujete čustveno inteligenco?

Začnite z 90 minutno uvodno delavnico. Za prvi korak do prijetnejšega, psihološko varnejšega in produktivnejšega delovnega okolja.

 • Kaj je čustvena inteligenca?

 • Kako izgleda v praksi?

 • Kaj z njo pridobim in zakaj naj bi mi bilo mar?

 • Kaj pomeni krepitev čustvene inteligence za odnose, za timsko delo in zavzetost?

 • Kako jo je sploh mogoče razviti?

bottom of page